Jakie informacje dostępne są w Księgach Wieczystych?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Jakie informacje dostępne są w Księgach Wieczystych?

Pixabay/pexels.com

Księgi Wieczyste to pierwsze źródło wiedzy, z którego warto skorzystać przy planowaniu zakupu nieruchomości. Jednak czym dokładnie są Księgi Wieczyste i jakie konkretnie informacje możemy w nich znaleźć?

Czym jest Księga Wieczysta?

Czym tak naprawdę jest Księga Wieczysta? Można powiedzieć, że Księga Wieczysta jest dla nieruchomości tym, czym dla człowieka jest dowód osobisty. Jest to bowiem podstawowy dokument, który potwierdza własność nieruchomości. Rejestr Ksiąg Wieczystych jest więc pierwszym ze źródeł informacji, z którego warto skorzystać, planując zakup domu czy hali przemysłowej, czy też jakiejkolwiek innej nieruchomości. Możesz zapoznać się z treścią interesującej Cię Księgi Wieczystej w siedzibie sądu. Konieczne będzie jednak wybranie siedziby według położenia nieruchomości, na przykład chcąc znaleźć informacje na temat nieruchomości we Wrocławiu, skorzystaj z Księgi Wieczyste Wrocław. Możesz też skorzystać z Internetu i wyszukać daną nieruchomość wybierając elektroniczne Księgi Wieczyste, na przykład wpisując numery ewidencyjne działek.

Jakie informacje zawiera Księga Wieczysta?

Księgi Wieczyste zawierają wszystkie informacje pozwalające prawidłowo zidentyfikować samą nieruchomość i jej właścicieli. Jakie są to informacje? Przede wszystkim pełny adres nieruchomości, powierzchnia nieruchomości gruntowej oraz budynków, wszystkie dane właściciela lub współwłaścicieli, wpisy dotyczące hipoteki, prawa przysługujące wobec nieruchomości osobom innym niż właściciel, związane z nieruchomością służebności gruntowe oraz informacje o zawartych przez właściciela umowach dożywocia, pierwokupu i podobnych. Pamiętaj jednak, że wciąż nie wszystkie nieruchomości w Polsce mają założone Księgi Wieczyste, tak więc pozyskanie tych informacji może okazać się nieco utrudnione.

Nieruchomości nieposiadające Księgi Wieczystej

Jak już wspomnieliśmy, nadal wiele nieruchomości nie posiada założonej Księgi Wieczystej i nie jest wpisanych do Rejestru. Wynika to z tego, że Ustawa o Księgach Wieczystych uregulowała co prawda sytuację nieruchomości wybudowanych po 1982 roku, nakładając obowiązek założenia Księgi Wieczystej, jednak nie wprowadziła konieczności założenia ich dla nieruchomości istniejących wcześniej. Jakie zazwyczaj nieruchomości nie posiadają Księgi Wieczystej? Są to przeważnie grunty rolne oraz leśne lub budynki o niejasnej własności, którymi nikt się nie zajmuje. Inną grupę nieruchomości stanowią mieszkania, do których mieszkańcom przysługuje jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia nie ma bowiem obowiązku zakładać Księgi dla każdego mieszkania z osobna.

Jak założyć Księgę Wieczystą?

Założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości nie jest skomplikowanym procesem. Zrobić to może jednak jedynie właściciel, współwłaściciel lub posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Aby założyć Księgę, należy udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych sądu właściwego miejscowo dla nieruchomości. Pamiętaj też, że Księgę Wieczystą można założyć jedynie dla nieruchomości leżącej na terenie Polski. Dokumenty, które należy przedstawić to oryginalny lub w odpisie urzędowym dokument potwierdzający własność, dokumenty geodezyjne oraz wniosek. Warto również podkreślić, że w przypadku, gdyby stan prawny się zmienił, właściciel lub posiadacz praw ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym sąd.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*