Co z majątkiem po rozwodzie?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Co z majątkiem po rozwodzie?

Artykuł sponsorowany

Sprawy rozwodowe często są skomplikowane, zwłaszcza jeśli spór dotyczy opieki nad dzieckiem czy podziału wspólnego majątku. Dowiedz się, ile może trwać sprawa o podział majątku i jak wygląda postępowanie.

Co składa się na wspólny majątek?

Mogłoby się wydawać, że długo wyczekiwane orzeczenie o rozwodzie małżeństwa to koniec problemów, ale dla wielu osób jest to dopiero początek walki z byłym partnerem o majątek. Sam podział majątku może odbyć się polubownie lub przed sądem, kiedy małżonkowie mają problem z osiągnięciem porozumienia. Z reguły podział wspólnego majątku wymaga przeprowadzenia osobnego postępowania. Na majątek wspólny po zawarciu związku małżeńskiego składają się dobra uzyskane przez oboje lub jedno z małżonków. Określa się w ten sposób ogół dóbr materialnych, które nie stanowią majątku osobistego. W większości są to dobra zgromadzone przed zawarciem związku małżeńskiego, nabyte drogą dziedziczenia, wszelkie darowizny lub odszkodowania otrzymane w wyniku wypadku, przedmioty osobiste czy prawa autorskie. Wspólny majątek można podzielić po połowie lub proporcjonalnie do wniesionego wkładu w budowaniu majątku.

Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

W sytuacji zgodnego wniosku obu stron sprawa może zakończyć się nawet po pół roku. Jeśli jednak małżonkowie ukrywają majątek, mają odmienne zdanie w sprawie wartości składników majątkowych czy spierają się co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, konieczne jest powołanie biegłego, co wydłuża postępowanie sądowe i sprawia, że sprawa o podział majątku może trwać nawet dwa lata lub dłużej. Sposobem na przyspieszenie sprawy może być skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw cywilnych. Doświadczony adwokat podział majątku częstochowa pomoże w mediacjach i postara się jak najszybciej rozwiązać spór. W przypadku podziału majątku na drodze sądowej pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego. W sprawie o podział majątku wspólnego właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Podziału majątku można dokonać również  w ramach postępowania z zawezwania do próby ugodowej. Tego rodzaju ugoda sądowa wiąże się z mniejszymi kosztami sądowymi i pozwala uniknąć kosztów zawarcia aktu notarialnego. Aby polubownie podzielić majątek, jednak ze stron musi wnieść do Sądu wniosek o zawezwanie drugiej strony do zawarcia ugody w przedmiocie podziału majątku. W złożonym wniosku należy określić skład majątku,  wartość poszczególnych składników i zaproponować sposób podziału.

Fot.: Karolina Grabowska/pexels.com

Udostępnij:
Marta Marek
Absolwentka filologii szwedzkiej, obecnie magistrantka sztuki pisania. W wolnym czasie czyta, uczy się języków obcych i doskonali swój warsztat pisarski.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*