Terapeuta a psycholog – co ich różni?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Terapeuta a psycholog – co ich różni?

cottonbro/pexels.com

Wiele osób, które po raz pierwszy mają borykają się z problemami natury psychologicznej, nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc. Psycholog nie zajmuje się bowiem prowadzeniem psychoterapii, jednak nie wszyscy o tym wiedzą. Warto więc rozróżnić, czym zajmuje się psycholog a czym terapeuta.

Kim jest psycholog?

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Nie każdy psycholog jednak pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nie każdy z nich także prowadzi w gabinecie konsultacje czy terapię. Niektórzy psychologowie zajmują się wyłącznie badaniami zawodowych kierowców, inni rekrutują pracowników albo prowadzą szkolenia, natomiast inni opracowują testy psychologiczne, zajmują się pracą naukową czy badaniami konsumenckimi itp.

Psycholog może wystawiać diagnozy psychologiczne, doradzać także ludziom w kryzysie i wspierać ich. Nie zajmuje się on jednak prowadzeniem terapii, ponieważ do tego niezbędne jest osobne przygotowanie. Przykładem miejsca, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, jest Centrum-ja.com.pl.

Studia psychologiczne oprócz części teoretycznej, to także praktyki kliniczne w różnych placówkach, poradniach czy szpitalach, które stosują metody psychologiczne do diagnozowania oraz leczenia zaburzeń o naturze psychicznej. Charakter szkolenia psychologów jest zwyczajnie niewystarczający do tego, aby mogli oni prowadzić samodzielną praktykę kliniczną, która koncentruje się najczęściej na leczeniu psychoterapią. Psycholog jest więc specjalistą, który posiada bardzo dobrą bazę pod dalszą naukę specjalistyczną.

Kim jest psychoterapeuta, a kim terapeuta?

Żeby wykonywać zawód psychoterapeuty, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Nie jest jednak koniecznością wcześniejsze zdobycie tytułu magistra psychologii. Wystarczą wcześniej ukończone dowolne studia wyższe oraz predyspozycje do prowadzenia terapii. Co istotne, w trakcie przygotowania do zawodu i nauki przyszli psychoterapeuci sami przechodzą psychoterapię. Ze względu na czas trwania kontaktów z klientami, pomiędzy psychoterapeutą a nimi wytwarza się specyficzna więź. Dlatego tak ważne jest, żeby nie przenosili oni nieświadomie postaw, zachowań czy problemów na tę relację.

Co ważne, przez pierwsze lata pracy psychoterapeuci podlegają superwizji, czyli nadzorowi bardziej doświadczonych specjalistów. Terapeuci omawiają z superwizorami swoje metody leczenia oraz konkretne przypadki (z zachowaniem pełnej anonimowości osób uczęszczających na terapię).

Istnieje kilka nurtów psychoterapii. Wynika to z różnych podstaw psychologicznych i fizjologicznych. Mogą one kłaść nacisk na indywidualne doświadczenia klientów, na ich relacje rodzinne, na przemyślenia czy też emocje i doświadczenia. Psychoterapeuci mogą korzystać z różnorakich metod prowadzenia rozmowy, eksperymentów behawioralnych, zadań domowych czy wizualizacji. Zależnie od potrzeb klientów, wielu specjalistów łączy metody z różnych nurtów psychoterapii.

W mowie potocznej często tytułem terapeuty określa się psychoterapeutów. Terapeutami są jednak psychologowie, którzy specjalizują się w określonych rodzajach terapii. Mówimy tu na przykład o terapiach poznawczo-strukturalnych, systemowych czy psychodynamicznych. Terapie mogą być także indywidualne i grupowe.

Nieco innym specjalistą jest terapeuta uzależnień. Żeby nim zostać, także konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych. Wybierając terapeutę należy zwrócić uwagę na to, czy jest on certyfikowanym specjalistą oraz czy posiada doświadczenie zawodowe.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*