E-learning zdobył dominującą pozycję w firmowych szkoleniach. Według danych, aż 79% organizacji planuje zwiększyć wydatki na kursy online

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
E-learning zdobył dominującą pozycję w firmowych szkoleniach. Według danych, aż 79% organizacji planuje zwiększyć wydatki na kursy online

Press info

Przejście na zdalny model pracy wpłynęło na sposób przeprowadzania szkoleń, a e-learning odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu motywacji pracowników i wspieraniu innowacyjności w miejscu pracy. Ta forma nauki charakteryzuje się także dużą elastycznością, umożliwiając dostosowanie szkoleń do indywidualnych lub grupowych potrzeb, wykorzystując aplikacje lub interaktywne elementy. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z e-learningu.

Według doświadczeń Preply Business, platformy zapewniającej e-learningowe kursy językowe dla firm, ta forma szkoleń pozwala na efektywne wyeliminowanie wszelkich luk w umiejętnościach pracowników. W roku 2021, aż 73% specjalistów ds. nauki i rozwoju (L&D) przewidywało zmniejszenie wydatków na tradycyjne szkolenia stacjonarne prowadzone przez instruktorów, natomiast 79% planowało zwiększyć inwestycje w e-learning dla firm. E-learning oferuje szereg zalet, które przyciągają coraz więcej organizacji. Możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb oraz elastyczność czasu i miejsca nauki są niezwykle korzystne dla pracowników. Dzięki temu e-learning staje się coraz bardziej preferowaną opcją, zwłaszcza w kontekście masowego przechodzenia na zdalny model pracy. Wydaje się, że zmiany zachodzące w środowisku pracy i tendencje w dziedzinie szkoleń wskazują na długoterminowe korzyści płynące z e-learningu, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw.  

Oto 8 głównych zalet e-learningu:

1. Elastyczność i dostępność

Dzięki elastyczności i dostępności, e-learning umożliwia pracownikom samodzielne ustalenie harmonogramów nauki. Bez względu na ich poziom wiedzy czy zajmowane stanowisko, mogą oni uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, które wybiorą. Ta swoboda pozwala pracownikom lepiej dostosować naukę do swojego życia zawodowego i osobistego, co może wpłynąć pozytywnie na efektywność i wyniki szkoleń.

E-learning jest dostępny dla każdego, co oznacza, że jest dostosowany do różnych stylów uczenia się. Może to być trudne do osiągnięcia w grupie ze względu na różne poziomy obciążenia pracą, terminy i zdolności uczenia się – mówi Georgina Solé, Digital PR Manager w Preply.

Dzięki samodzielnie przerobionym, wirtualnym kursom, firmy mogą mieć większe szanse na osiągnięcie swoich celów szkoleniowych. Niektórzy pracownicy lepiej przyswajają materiał podczas samodzielnej pracy, ponieważ wówczas czują się swobodniej: mogą na przykład spowolnić swoje tempo nauki lub zadawać pytania – dodaje.

To prawda, efekty stosowania e-learningu w firmach są imponujące. Przykład firmy Walmart, która wykorzystała technikę mikrolearningu w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy, to doskonały przykład.

Dzięki e-learningowi, pracownicy mieli możliwość skorzystania z platformy cyfrowej, ucząc się w krótkich, skoncentrowanych modułach – tzw. mikrolearningu. Ta forma szkolenia była bardziej atrakcyjna i dostępna dla pracowników, co skutkowało ogromnym wzrostem udziału w szkoleniach – aż o 91%.

Efekt ten miał znaczący wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Liczba wypadków spadła o 54%, co pokazuje, że e-learning przyczynił się do poprawy świadomości pracowników i zrozumienia zasad bezpieczeństwa.

2. Efektywność kosztowa

E-learning znacznie obniża koszty szkoleń w porównaniu do tradycyjnych metod. Dostępność kursów online dla pracowników w pracy i poza nią eliminuje potrzebę organizowania szkoleń stacjonarnych z instruktorami, co przekłada się na znaczące oszczędności. Ponadto, możliwość aktualizacji i modyfikacji treści szkoleniowych online bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów druku czy organizacji kolejnych sesji szkoleniowych pozwala firmom na efektywne zarządzanie szkoleniami w dłuższej perspektywie czasowej.

3. Lepsze doświadczenie edukacyjne

E-learning w środowisku biznesowym przyczynia się do poprawy jakości szkoleń poprzez zapewnienie spójnych i wysokiej jakości kursów oraz materiałów dla wszystkich pracowników.

Ta forma nauki jest celowo zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczać standardowe szkolenia, jednocześnie umożliwiając personalizację ścieżek nauki dla każdego uczestnika. Szczegółowe informacje zwrotne oraz monitorowanie postępów pozwalają pracownikom na osiągnięcie tego samego celu nauki, jednocześnie dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb. To z kolei przyczynia się do poprawy efektywności procesu edukacyjnego i przyswajania wiedzy przez pracowników.

4. Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Badanie przeprowadzone przez Emerald Works wykazało, że e-learning w miejscu pracy przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu zadowolenia pracowników o 24%.

Wysoki poziom zadowolenia pracowników jest kluczowy dla długoterminowego związania ich z firmą. Pracownicy, którzy czują się doceniani, są bardziej zaangażowani i zmotywowani do podejmowania innowacyjnych rozwiązań, rozwiązywania problemów oraz wydajnej pracy. Zadowoleni pracownicy mają większe poczucie przynależności do organizacji i często są niezbędni do przekazywania swojego doświadczenia i wiedzy nowym pracownikom, co przyczynia się do lepszego zintegrowania ich w miejscu pracy.

Dlatego dbanie o zadowolenie pracowników poprzez oferowanie atrakcyjnych i efektywnych programów e-learningowych może mieć pozytywny wpływ na firmę, przyczyniając się do budowania silnej i zaangażowanej załogi.

5. Efektywność czasowa

E-learning ma znaczący wpływ na efektywność czasową szkoleń. Oto kilka powodów, które to potwierdzają:

  • Natychmiastowe rozpoczęcie nauki: Dzięki e-learningowi, wirtualne materiały edukacyjne mogą być szybko udostępnione pracownikom, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie procesu nauki. Nie ma potrzeby czekania na organizację tradycyjnych szkoleń, co pozwala zaoszczędzić czas i zacząć naukę od razu.
  • Oszczędność czasu pracowników: Dostępność e-learningu w miejscu pracy pozwala pracownikom uczyć się bez konieczności podróżowania do centrum szkoleniowego poza siedzibą firmy. Eliminuje to potrzebę lokalizowania i nawigowania do miejsca szkolenia, co oszczędza czas i ogranicza stres związany z dojazdami.
  • Elastyczność czasowa: E-learning pozwala na elastyczność w planowaniu czasu nauki. Pracownicy mogą uczyć się w dogodnym dla siebie czasie, co pozwala na lepsze dostosowanie szkoleń do ich grafików pracy. Ponadto, e-learning umożliwia podział szkoleń na krótsze cykle lub bardziej skoncentrowane moduły, co ułatwia przyswajanie wiedzy i oszczędza czas.

6. Lepsza wydajność i produktywność

Różnica między e-learningiem a tradycyjnymi kursami leży w indywidualnym dopasowaniu materiałów do konkretnych sytuacji organizacyjnych. Koncepcja e-learningu skupia się na dostarczaniu uczniom specjalistycznej wiedzy, zamiast ogólnych informacji.

Badania wykazują, że organizacje, które wdrożyły inicjatywy e-learningowe o dużym wpływie, odnotowują poprawę komunikacji i pracy zespołowej o aż 55%. Dzięki specjalistycznym materiałom, pracownicy są bardziej skoncentrowani na tematach istotnych dla ich pracy, co prowadzi do zmniejszenia konfliktów, błędów oraz osiągania lepszych wyników.

E-learning pozwala na bardziej efektywne i ukierunkowane szkolenia, co z kolei przekłada się na wzrost wydajności i zaangażowania pracowników, co jest kluczowym elementem sukcesu organizacji.

7. Nowa jakość firmowej kultury 

Przejście na e-learning w firmach wprowadza nową jakość w firmowej kulturze. To podejście komunikuje pracownikom, że firma jest otwarta na odkrywanie nowych sposobów myślenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów. Ta elastyczność i gotowość do adaptacji do nowych technologii może pobudzić kreatywność pracowników i zachęcić ich do eksplorowania innowacyjnych rozwiązań w miejscu pracy.

Starszy lub bardziej doświadczony personel, który może początkowo czuć się pominięty w związku z wprowadzeniem e-learningu, zyskuje jednak szansę na zintegrowanie się z młodszymi kolegami, którzy są bardziej zaawansowani technologicznie. Ułatwienie tworzenia takich relacji i więzi zawodowych może skutkować lepszą komunikacją, wyższą produktywnością oraz zwiększeniem morale w całej organizacji.

W sumie, nowa jakość firmowej kultury poprzez e-learning sprzyja rozwojowi zespołów, budowaniu współpracy i inspiruje pracowników do osiągania lepszych wyników, co w konsekwencji przyczynia się do sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

8. Globalna współpraca i większe zrozumienie kulturowe

Wprowadzenie e-learningu umożliwia korzystanie z zasobów, które mają globalne zastosowanie, co pozwala działom w różnych krajach na docenienie różnych perspektyw i podejść, zwłaszcza w modułach nauczania opartych na symulacjach. Dzięki temu pracownicy z różnych regionów mogą wymieniać doświadczenia i spostrzeżenia, co wzbogaca proces uczenia się.

Tworzenie grup dyskusyjnych łączących pracowników z różnych zespołów i lokalizacji również przyczynia się do poprawy komunikacji wewnątrz firmy oraz z klientami. Takie interakcje pozwalają na łatwiejsze dzielenie się wiedzą i pomysłami, co może sprzyjać innowacjom i lepszemu zrozumieniu potrzeb klientów na różnych rynkach.

–  Przy tak dużej stawce kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej platformy, ponieważ spójność i jakość treści są niezbędne do czerpania korzyści z korporacyjnego e-learningu – podkreśla Georgina Solé.

Zdjęcia: materiał prasowy.

Artykuł powstał we współpracy z marką Preply.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*