Akt notarialny – czym jest i co powinien zawierać

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Akt notarialny – czym jest i co powinien zawierać

Ngampol7380/elements.envato.com

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Akt notarialny to dokument urzędowy potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej. Prawo do jego sporządzenia ma wyłącznie notariusz lub w skrajnych przypadkach – zastępca bądź aplikant notarialny. W akcie notarialnym musi znaleźć się kilka ważnych zapisków. Całość powinna zostać przygotowana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla obu stron. Czym dokładnie jest akt notarialny? Co powinien zawierać? W jakich sytuacjach sporządza się akt notarialny? Zapraszamy do lektury!

 

Co to jest akt notarialny?

Akt notarialny to szczególny rodzaj dokumentu urzędowego. Ma na celu potwierdzenie dokonanej czynności prawnej – np. zakupu nieruchomości. Notariusz sporządza akt notarialny wtedy, kiedy wymagają tego przepisy prawa bądź taka jest wola stron biorących udział w akcie. Oryginał dokumentu przechowywany jest w kancelarii notarialnej przez 5 lat. Następnie oddaje się go do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Każda ze stron umowy otrzymuje odpis, który wygląda niemal identycznie, jak oryginał dokumentu. Ma on też taką samą wartość.

Język aktu notarialnego powinien mieć charakter sformalizowany. Dzięki temu dokument jest bardziej czytelny i zrozumiały. Pozwoli to także uniknąć wszelkich niejasności. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń każda ze stron może zgłosić sprzeciw, a co za tym idzie – wnieść poprawki do treści aktu notarialnego. W przypadku, gdy dokument urzędowy ulegnie zniszczeniu, notariusz ma prawo sporządzić kolejny odpis. Wszystkie dokumenty wprowadzane są do rejestru notarialnego.

Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

Konieczność zawarcia aktu notarialnego zachodzi w wielu różnych sytuacjach. W polskim prawie istnieją czynności, które muszą zostać potwierdzone dokumentem urzędowym. W przeciwnym razie będą one pozbawione skutków prawnych, czyli najprościej mówiąc – staną się nieważne. Należą do nich:

  • sprzedaż i kupno nieruchomości,
  • ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (np. hipoteka),
  • ustanowienie odrębnej własności nieruchomości,
  • sprzedaż własnościowego prawa do lokalu,
  • ustanowienie pełnomocnictwa, dla którego niezbędny jest akt notarialny,
  • umowy o dział spadku,
  • zbycie spadku,
  • zrzeczenie się dziedziczenia,
  • umowa małżeńska majątkowa.

Warto pamiętać o tym, że akt notarialny ma wartość urzędową. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej przed sądem. Choć niektóre czynności nie wymagają potwierdzenia w formie aktu notarialnego, wiele osób decyduje się na przygotowanie tego typu dokumentu. Najczęściej chodzi o sprawy testamentowe. Akt notarialny jest także sporządzony podczas podpisywania umowy przedwstępnej. W ten sposób obydwie strony zabezpieczają swoje interesy.

 

Co powinien zawierać akt notarialny?

Zgodnie z treścią Art. 92 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, akt notarialny powinien zawierać dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) oraz miejsce sporządzenia aktu. Na życzenie stron – godzinę przygotowania dokumentu, wyrażoną zarówno słownie, jak i cyfrowo. W akcie notarialnym nie powinno zabraknąć danych personalnych notariusza, a więc imienia, nazwiska, a także adresu siedziby kancelarii notarialnej.

Oczywiście, równie ważne są dane stron biorących udział w akcie. W przypadku osoby fizycznej powinno być to imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania. Jeżeli chodzi o firmy oraz podmioty prawne, w akcie notarialnym musi znaleźć się nazwa działalności, a także adres siedziby. Niezbędne są także dane pełnomocników.

W końcowej części aktu notarialnego powinna znaleźć się wzmianka o wszystkich faktach i okolicznościach, jakie zaszły przy sporządzaniu dokumentu. Ważne jest również stwierdzenie, iż taki akt został odczytany, przyjęty i podpisany. W umowie notarialnej koniecznie muszą znaleźć się podpisy biorących udział w akcie stron, jak również osób obecnych przy sporządzaniu aktu notarialnego. Na samym końcu podpis i pieczęć składa notariusz.

Podpisanie aktu notarialnego – na co zwrócić uwagę?

Akt notarialny jest sfinalizowaniem transakcji. Zanim jednak dokument zostanie podpisany, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy informacje zawarte w akcie notarialnym są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli nabywamy nieruchomość, upewnijmy się, czy rzeczywiście należy ona do konkretnego właściciela. Dowodem może być np. umowa notarialna sprzedaży, umowa deweloperska, jak również akt ustanowienia własności nieruchomości. Warto również skontrolować czy nieruchomość nie jest współwłasnością oraz nie ma wpisanej służebności w księdze wieczystej.

Jako nabywca nieruchomości, warto przed podpisaniem aktu notarialnego poprosić właściciela o zaświadczenie potwierdzające, że w danym lokalu nie jest zameldowana żadna postronna osoba. Istotne jest także okazanie zaświadczenia o braku zaległości z tytułu opłat. Takie dokumenty możemy sprawdzić na własną rękę bądź poprosić o to notariusza. Przed złożeniem własnoręcznego podpisu na dokumencie urzędowym należy także zaznajomić się z kwestiami odsetek, kar oraz klauzul abuzywnych.

Akt notarialny tuż przed podpisaniem musi zostać odczytany. Po odczytaniu aktu notariusz ma obowiązek zapytać, czy strony umowy zgadzają się z treścią dokumentu oraz, czy wszystko jest dla nich zrozumiałe. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, notariusz musi w przystępny sposób na nie odpowiedzieć. Tak, jak zostało wspomniane, oryginały aktów notarialnych zostają w kancelarii notarialnej. Natomiast odpisy wydawane są uprawnionym stronom.

 

Materiał Klienta

 

Ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego?

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej czynności. Warto wiedzieć, że urzędnikowi przysługuje tzw. taksa notarialna, czyli wynagrodzenie za wykonaną pracę. Maksymalna wysokość taksy notarialnej została ustanowiona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wylicza się ją od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

W przypadku, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 3000 zł, wówczas zapłacimy ok. 100 zł. Natomiast, gdy waha się od 3000 zł do 10000 zł koszt taksy wynosi 100 zł + 3 % nadwyżki powyżej 3000 zł. Jeżeli wartość nieruchomości wynosi ponad 10000 zł do 30000 zł, wówczas musimy przygotować się na opłatę w wysokości 310 zł plus 2% nadwyżki powyżej 10000 zł. Gdy wartość nieruchomości przewyższa 30000 zł do 60000 zł, zapłacimy 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł.

Dodatkowe koszty, które trzeba pokryć u notariusza to: odpis aktu notarialnego, wpis w księdze wieczystej nieruchomości prawa własności, założenie księgi wieczystej nieruchomości, a także wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej nieruchomości.

 

Jak dobrze wybrać notariusza?

W dzisiejszych czasach wybór kancelarii notarialnej to nie lada wyzwanie. Na rynku działa ponad 4000 przedstawicieli tego zawodu. Niełatwo więc wybrać najlepsze rozwiązanie. Czym zatem kierować się przy wyborze notariusza? Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość usług, jakie świadczy urzędnik. Kluczowe znaczenie ma także komunikacja z notariuszem. Warto zadbać o to, by była ona skuteczna i efektowna. Pamiętajmy o tym, że rejent jest osobą zaufania publicznego. Pokładając w nim ufność zyskujemy pewność co do płynnej oraz co najważniejsze – bezpiecznej transakcji. Podpowiadamy, iż najlepiej wybrać notariusza, który świadczy elastyczne usługi, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że dwie strony umowy nie są w stanie stawić się w kancelarii notarialnej w określonych godzinach. Dobrze więc nawiązać współpracę z osobą, która jest w stanie dostosować się do możliwości klientów, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości będącej współwłasnością.

Renomowana kancelaria notarialna realizuje usługi na najwyższym poziomie. Cechuje ją rzetelność i solidność. Rejenci do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Co więcej, podczas wykonywania czynności notarialnych eksperci czuwają nad zabezpieczeniem praw i interesów obydwu stron, a także innych osób, dla których mogłyby one powodować skutki prawne. Kancelaria notarialna oferuje także pełen zakres obsługi, w której skład wchodzi: udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, umów, oświadczeń, protokołów i wielu innych dokumentów.

 

Podsumowanie

Akt notarialny to dokument potwierdzający zaistnienie konkretnej czynności prawnej. Sporządzenie tego typu pisma jest niezbędne w przypadku, gdy właściciel chce rozporządzać swoją nieruchomością, czyli dokonać sprzedaży, darowizny, zamiany bądź ustanowić służebność. Przygotowanie aktu notarialnego odbywa się w kancelarii notarialnej. Przed podpisaniem dokumentu należy dokładnie zapoznać się z jego treścią. Rzetelny urzędnik z pewnością pomoże nam w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*