Javascript a pozycjonowanie stron w Google

Autor:
Boo
Data publikacji:
Kategoria:
Pozycjonowanie
Javascript a pozycjonowanie stron w Google

Tirachard Kumtanom/pexels.com

JS jest skryptowym językiem programowania. Stanowi alternatywę względem CSS i HTML. W porównaniu do nich pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych i rozbudowanych witryn, w których na szeroką skalę występują dynamiczne oraz interaktywne elementy, w tym:

 • infinite scroll – ładowanie kolejnych treści bez potrzeby ponownego wczytania strony,
 • galerie zdjęć,
 • pop upy, czyli wyskakujące okienka,
 • komentarze i opinie,
 • wewnętrzne linki,
 • listy najpopularniejszych produktów.

Ponadto Javascript pozwala na umieszczanie na stronie elementów, które zostały pobrane z zewnętrznych źródeł. Chodzi np. o API Google Maps.

Najważniejszą zaletą JS jest znaczne odciążenie serwerów poprzez ograniczenie przesyłu danych. Przykładem jest wypełnianie różnych formularzy przez użytkowników – za pomocą Javascript można sprawdzić ich poprawność już w momencie uzupełniania poszczególnych pól i nie ma potrzeby ich weryfikowania na serwerze. Dzięki temu strona działa płynnie. Ma to ważny wpływ na optymalizację SEO JS.

Za pomocą Javascript można manipulować drzewem DOM (Document Object Model) i modyfikować różne elementy na stronie. Efektem są możliwości w zakresie:

 • szerszych interakcji użytkownika z witryną,
 • wprowadzania licznych zmian na stronie WWW, w tym w odniesieniu do treści czy okien dialogowych,
 • znacznego uatrakcyjnienia zawartości witryny.

Może to bezpośrednio przekładać się na większą popularność witryny wśród użytkowników i wzrost ruchu na stronie. Jest to kluczowe w kontekście osiągnięcia najważniejszych celów pozycjonowania SEO Javascript.

Podstawowe wyzwania związane z optymalizacją SEO Javascript

Najważniejszy problem, jaki wiąże się z wykorzystywaniem JS, dotyczy braku odpowiedniej kompatybilności tego języka z przeglądarkami – jest on trudny do interpretacji przez roboty Google. Może to wpływać na niemożność dokonania poprawnego indeksowania witryny. Ma to negatywne implikacje dla pozycjonowania – strona nie jest w ogóle widoczna w wynikach wyszukiwania, tak więc użytkownicy nie mogą do niej dotrzeć.

Z czego to wynika? Przetwarzanie witryny realizuje robot indeksujący, czyli Googlebot. Javascript wymaga, by wykonane zostały następujące etapy:

 • skanowanie polegające na zweryfikowaniu tego, czy pobranie zasobów witryny jest możliwe,
 • renderowanie – wykonanie kodu JS w ramach usługi WRS (Web Rendering Service), dzięki czemu strona będzie wyświetlała się robotowi Google w HTML i stanie się dla niego czytelna,
 • indeksowanie – dodanie strony do przeglądarki Google, tak by pojawiła się w wynikach wyszukiwania.

Skuteczne realizowanie tych czynności jest zakłócane przez to, że Google nie zawsze potrafi prawidłowo odczytać skrypt bądź nie zdąży z realizacją tej czynności. Jakie problemy mogą pojawić się w związku z tym? Najczęściej chodzi o:

 • częściowe wyrenderowanie strony – crawl budżet, a więc czas pracy robota Google, jest ograniczony, dlatego jeśli uzna on, że niektóre elementy nie są niezbędne do zrozumienia danej strony, zostaną one po prostu przez niego pominięte,
 • indeksację strony przed jej wyrenderowaniem – może do tego dojść w sytuacji, gdy nie wszystkie zasoby znajdujące się w witrynie zostały pobrane przez Googlebota i w związku z tym renderowanie zostało odłożone na późniejszy termin.

Takie problemy mają negatywny wpływ na pozycjonowanie Javascript SEO. Google wprawdzie coraz lepiej radzi sobie z indeksacją dynamicznych stron WWW, jednak faktem jest, że robot nie pobiera wszystkich zasobów. Ma to na celu ograniczyć marnowanie zasobów sprzętowych wyszukiwarki. Dlatego specjalny algorytm decyduje o tym, które spośród zasobów mają zasadniczy wpływ na zawartość strony. Niektóre, ze względu na zbyt długi czas wczytywania skryptu, mogą zostać pominięte. Skutkuje to brakiem ich zaindeksowania.

Na stronach opartych na języku Javascript Googlebot nie jest w stanie zachowywać się tak samo jak użytkownik. Nie potrafi on wykonać interakcji typu kliknięcie w przycisk, obsługa cookies czy scrollowanie (przewijanie obrazu w pionie lub poziomie). Jeśli więc dostęp do określonych treści wymaga takich działań, może dojść do tego, że nie zostaną one uwzględnione podczas indeksacji.

Inne problemy, które wynikają z obsługi stron opartych na Javascript, dotyczą:

 • braku jakichkolwiek treści w ramach HTML dostarczonego z serwera,
 • zbyt dużej ilości zasobów na witrynie, w tym np. reklam pełnoekranowych, które powodują dłuższe wczytywanie się zasobów i wolniejsze ładowanie się strony,
 • braku obsługi interfejsu API przechowującego informacje lokalne.

Tego typu zjawiska mają negatywny wpływ na możliwość wypozycjonowania strony WWW. Dlatego należy podjąć konkretne kroki, dzięki którym optymalizacja SEO Javascript będzie efektywna.

Javascript and SEO – jakie działania należy wykonać?

By pozycjonowanie SEO JS było skuteczne, konieczne jest wykonanie kilku zasadniczych kroków. Ich efektem będzie prawidłowo przeprowadzona indeksacja strony i wszystkich zasobów znajdujących się w jej ramach. Gwarantuje to wysoką pozycję witryny w wyszukiwarce i zwiększenie jej popularności wśród użytkowników, a co za tym idzie – wzrost ruchu na stronie.

Konfiguracja robots.txt

Plik ten przekazuje informacje na temat tego, do jakich zasobów w witrynie może uzyskać dostęp Googlebot. Javascript wywołuje nierzadko problemy z tym, że adres URL jest oznaczony jako niedozwolony, co prowadzi do pominięcia go podczas indeksacji. Dlatego niezbędne jest skonfigurowanie pliku robots.txt i dokładne wskazanie, jakie zasoby mogą być udostępniane robotowi.

Wykorzystanie canonical

Linki kanoniczne pozwalają robotowi na zweryfikowanie tego, czy adres URL jest oryginalny, a więc czy jest on przeznaczony do indeksacji. Canonical ponadto przyczyniają się do redukcji problemu związanego z duplikacją wewnętrzną, czyli stosowaniem tych samych adresów URL do różnych podstron. Wykorzystanie linków kanonicznych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia efektywnego pozycjonowania SEO Javascript. Canonical są umieszczane w sekcji „>head<” i występują jako meta tagi.

Użycie przyjaznych adresów URL

SEF URL to adresy, które są unikalne, czytelne i dokładnie wskazują, jakie zasoby są dostępne na witrynie i jej poszczególnych podstronach. Takie adresy stanowią jasną wskazówkę dla robota Google i użytkowników, czego mogą oczekiwać po wejściu na stronę. Z tego względu SEF URL odgrywają istotną rolę podczas optymalizacji SEO JS.

Budowa mapy witryny

Sitemap prezentuje strukturę zawartości strony WWW, w tym pod względem poszczególnych zasobów i elementów (podstron, zakładek, kategorii, podkategorii). Dzięki takiej mapie robot Google uzyskuje listę adresów URL, które powinny zostać przeszukane w obrębie domeny. Znacznie usprawnia to indeksację.

Zastosowanie HTML5 History API

Ten interfejs pozwala na uzyskanie dostępu do historii nawigacji w przeglądarce za pośrednictwem Javascript. Dzięki temu można zmienić adres URL w pasku przeglądarki oraz zmodyfikować treść, do czego nie jest wymagane ponowne załadowanie strony. Umożliwia to rezygnację z adresów, w których występuje krzyżyk („#”), co jest problematyczne w kontekście Javascript SEO. Rozwiązanie to można zastosować tylko w przypadku nowszych wersji przeglądarek.

Optymalizacja tytułów i opisów

Znaczniki meta, w tym title (tytuły) i description (opisy), są niezbędne do prawidłowego pozycjonowania SEO Javascript. Nie tylko wskazują one, co znajduje się na stronie głównej i podstronach, ale pozwalają również, ze względu na zastosowanie unikalnych treści i fraz kluczowych, na poprawną indeksację. Tagi na stronach opartych o JS można dowolnie modyfikować np. za pomocą biblioteki React Router.

Wykorzystanie przekierowań

Dużym problemem w wielu witrynach są niedziałające adresy URL. Może to wynikać np. z usunięcia zawartości strony lub jej przeniesienia w inne miejsce. Podczas próby wejścia na taką stronę pojawi się komunikat o błędzie 404. Zastosowanie przekierowań 301 (odesłanie na nowy adres) oraz 302 (tymczasowe odesłanie pod inny adres URL) pozwala na to, by indeksacja nie dotyczyła nieistniejących adresów URL, co pozytywnie wpływa na pozycjonowanie SEO JS.

Użycie znaczników kotwicy z atrybutami href

By możliwa była pełna optymalizacja przy wykorzystaniu języka Javascript, Googlebot musi mieć możliwość rozpoznawania linków, które zawierają zarówno znaczniki kotwicy („<a>” i „</a>”), jak i atrybuty href (skrót od hypertext reference, czyli odnośnik hipertekstowy – oznacza adres dokumentu URL, do którego ma prowadzić hiperłącze). Dzięki nim można precyzyjnie wskazać miejsca docelowe, do których ma dotrzeć robot, co jest warunkiem poprawnego indeksowania.

Weryfikacja prawidłowości renderowania i indeksowania w ramach optymalizacji SEO JS<

Nierzadko zdarza się, że wykonane zostały wszelkie zadania związane z pozycjonowaniem, jednak strona oparta na Javascript nadal nie wyświetla się wysoko w wynikach wyszukiwania. By upewnić się, że zawartość witryny jest prawidłowo renderowana i indeksowana, można wykorzystać jeden z opisanych poniżej sposobów.


Źródło: picjumbo.com

Zastosowanie narzędzia URL Inspection

Jest ono dostępne w Google Search Console. W programie tym wkleja się adres URL strony, dzięki czemu można sprawdzić:

 • czy na zrzucie widnieje zawartość strony,
 • czy kod w zakładce HTML uwzględnia strony, które zostały wyrenderowane,
 • czy kod odpowiedzi jest prawidłowy,
 • jakie zasoby zostały pobrane lub zablokowane.

Test optymalizacji mobilnej

Dostęp do takiego testu jest możliwy po wejściu na stronę: https://search.google.com/test/mobile-friendly. Za jej pomocą można zweryfikować, jak robot widzi witrynę na urządzeniach mobilnych. Dostępne są identyczne dane jak w GSC. Warto upewnić się, czy wszystkie elementy witryny, które, z punktu widzenia optymalizacji SEO Javascript, mają kluczowe znaczenie (m.in. linkowanie, treść, znaczniki meta), znajdują się w kodzie witryny.

Komenda „site” w Google

Jest to metoda najszybsza. Wystarczy do wyszukiwarki wpisać komendę „site:http://adres-strony.pl” i zweryfikować, czy witryna wyświetla się poprawnie. W przypadku działań z zakresu Javascript SEO Google wymaga dodatkowo umieszczenia fragmentu tekstu pochodzącego ze sprawdzanej witryny – jeśli w opisie strony (description) wyświetli się taki fragment, daje to gwarancję tego, że strona została prawidłowo zaindeksowana.

By witryna była dobrze widoczna w wyszukiwarce, musi zostać zaindeksowana przez robota Google. Jest to podstawa wszelkich działań z zakresu optymalizacji SEO. Javascript, jako język programowania, który pozwala na tworzenie dynamicznych treści, wymaga uważnego podejścia do zagadnień związanych z pozycjonowaniem. Może bowiem wywoływać liczne problemy, w tym w związku z niemożnością odczytania skryptu przez robota czy powolną indeksacją.

W celu zaradzenia temu, pozycjonowanie stron internetowych przy wykorzystaniu Javascript musi opierać się na szerokich działaniach, w tym konfiguracji pliku robots, użyciu linków kanonicznych i przyjaznych adresów URL czy wykorzystaniu przekierowań 301 i 302. Wymagają one specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, tak by optymalizacja SEO JS była w pełni efektywna.

Udostępnij:
Ostatnie wpisy

  Twoja strona nie jest widoczna w wyszukiwarce? My wiemy jak to zmienić!
  Umów się na bezpłatną konsultację z naszym analitykiem SEO i dowiedz się, jak skutecznie pozycjonować swój biznes

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  *

  Oceń tekst
  Rozpocznij chat
  Zamów rozmowę

   Chcesz poznać
   ofertę?
   Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku minut! Jesteśmy dostępni w dni robocze w godzinach 9-15.
   Niestety aktualnie nasz konsultant nie jest dostępny. Skontaktujemy się z Tobą w godzinach otwarcia biura.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu nawiązania ze mną kontaktu. Więcej w Polityce Prywatności.